Info en disclaimer

De webpagina "Tekenen als hobby" is gemaakt door mij ( Peter Kort ). Alle tekeningen/illustraties/teksten zijn gemaakt door mij tenzij anders vermeld. Alle tekeningen/teksten niet gemaakt door mij, zijn gebruikt met toestemming van de kunstenaars of zijn Public Domain / Freeware .

Kunstenaars waarvan ik toestemming heb gekregen en die ik langs deze weg hiervoor wil bedanken zijn :

Novoids
Hans van Halteren
Audrey Papa
Ruud van Unen
Hennie van Oosten
Johanna de Groot
Gijs Sterks
Karin Wallraven
Tania Dreelinck
Vicky Weener
Nick Naethuijs
Scott Heldens
Wilfried van Dokkumburg
Hellen Douze - De Portretsite
Peter Van Der Sluis
Annie Grooters
Richard Verschuren
Cartoonstudiootje.nl

 
Public Domain :

Stephen Clark
Karen Hatzigeorgiou [ public-domain-images ]
FromOldBooks
public-domain.zorger.com
WPClipart.com
Art Wallpapers
Arthermitage.org

Je kunt me helpen om deze pagina nog beter te maken door b.v. iets van je eigen werk op te sturen.
Altijd leuk is het om te zien hoe iemand een tekening maakt in een "stap voor stap" voorbeeld.
Ook "tips en trucs" van hobbyisten en profs worden zeer gewaardeerd.

Voor opmerkingen, spelfouten etc. kun je me bereiken via : info@hobbytekenen.nl

Disclaimer


Ondanks de zorg en aandacht die Hobbytekenen.nl aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig onjuist of niet meer actueel is.
U kunt aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.

 
Hobbytekenen.nl verwijst naar links en produkten van derden maar in geen enkel geval is Hobbytekenen.nl verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Hobbytekenen.nl doet zijn uiterste best om geen enkele copyright te schenden.  Alle afbeeldingen worden door Hobbytekenen.nl op copyright gecontroleerd maar het kan voorkomen dat, ondanks onze zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyright houder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad.
Mocht u toch van mening zijn dat er een copyright geschonden wordt, geef dit aan Hobbytekenen.nl door, en de afbeelding wordt verwijderd.

Hobbytekenen.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.
Wij zijn ook niet  aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de website.
Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook worden gereproduceerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hobbytekenen.nl en eventueel andere rechthebbenden.
Hobbytekenen.nl mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of het bestaan ervan beëindigen en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. 
De gebruiker verklaart akkoord te gaan met de disclaimer en Hobbytekenen.nl te beschermen voor, en te vrijwaren van, alle (buiten)gerechtelijke maatregelen e.d. inclusief de daaruit voortkomende kosten ten gevolge van, of gerelateerd aan, het gebruik van de webpagina.

Hobbytekenen.nl maakt gebruik van cookies. Bekijk het cookiebeleid.